CafeLand – Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.Hải Phòng, với diện tích 156.176 ha.

Theo quy hoạch, TP. Hải Phòng là đô thị loại I trực thuộc trung ương, một trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Dự báo đến năm 2025, TP. Hải Phòng sẽ có khoảng 2,4 – 2,7 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60 – 65%; đến năm 2035 sẽ có khoảng 3,5 – 4,5 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70%.

Dự báo đến năm 2025, quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 22.200 ha, chỉ tiêu 150 m2/người, trong đó đất dân dụng khoảng từ 9.000 ha – 11.500 ha, chỉ tiêu từ 60 m2/người – 78 m2/người. Dự báo đến năm 2035, quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 56.700 ha, chỉ tiêu 180 m2/người, trong đó đất dân dụng khoảng 18.900 ha – 24.500 ha, chỉ tiêu từ 60 m2/người – 78 m2/người.

Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng là cơ quan tổ chức lập quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi được Bộ Xây dựng thẩm định. Thời gian hoàn thành quy hoạch không quá 15 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

0972 899 510